RU
Артқа
Дербес деректерді өңдеуге қатысты саясат

1. Жалпы ережелер

Осы дербес деректерді өңдеу саясаты «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V Заңының талаптарына сәйкес жасалды және дербес деректерді өңдеу тәртібін және Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі (бұдан әрі – Оператор) қабылдайтын дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі шараларды айқындайды. 

1.1. Оператор өз қызметін жүзеге асырудың маңызды мақсаты мен шарты ретінде оның жеке деректерін өңдеу кезінде адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтау, оның ішінде жеке өмірге қол сұғылмаушылық, жеке және отбасылық құпия құқықтарын қорғауды қойды.

1.2. Оператордың дербес деректерді өңдеуге қатысты осы саясаты (бұдан әрі – Саясат) Оператор http://m.coronavirus2020.kz веб-сайтына кірушілер туралы алатын барлық ақпаратқа қолданылады http://m.coronavirus2020.kz.

 

2. Саясатта пайдаланылатын негізгі ұғымдар 

2.1. Дербес деректерді автоматтандырылған өңдеу-есептеу техникасы құралдарының көмегімен дербес деректерді өңдеу;

2.2. Дербес деректерді бұғаттау-дербес деректерді өңдеуді уақытша тоқтату (жеке деректерді нақтылау үшін өңдеу қажет болған жағдайларды қоспағанда) 

2.3. Веб-сайт-графикалық және ақпараттық материалдардың, сондай-ақ ЭЕМ-ға арналған бағдарламалардың және http://m.coronavirus2020.kz   желілік мекенжай бойынша интернет желісінде олардың қолжетімділігін қамтамасыз ететін деректер базасының жиынтығы;

2.4. Дербес деректердің ақпараттық жүйесі-дербес деректердің деректер базаларында қамтылған және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы;

2.5. Дербес деректерді иесіздендіру — нәтижесінде қосымша ақпаратты пайдаланбай дербес деректердің нақты пайдаланушыға немесе дербес деректердің өзге субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін емес іс-әрекеттер;

2.6. Дербес деректерді өңдеу-дербес деректерді жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қол жеткізуді), иесіздендіруді, бұғаттауды, өшіруді, жоюды қоса алғанда, автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе дербес деректермен осындай құралдарды пайдаланбай жасалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе әрекеттер (операциялар) жиынтығы;

2.7. Оператор-дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңдеуге жататын дербес деректердің құрамын, дербес деректермен жасалатын іс-әрекеттерді (операцияларды) айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалдық орган, заңды немесе жеке тұлға;

2.8. Дербес дерек– http://m.coronavirus2020.kz  веб-сайттың белгілі бір немесе анықталатын Пайдаланушыға тікелей немесе жанама қатысты кез келген ақпарат;

2.9. Пайдаланушы – http://m.coronavirus2020.kz веб-сайтын кез келген пайдаланушы;

2.10. Дербес деректерді беру-белгілі бір адамға немесе белгілі бір адамдар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер;

2.11. Дербес деректерді тарату – дербес деректерді белгісіз тұлғалар тобына ашуға (дербес деректерді беру) немесе шектеусіз тұлғалар тобының дербес деректерімен танысуға, оның ішінде дербес деректерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға, ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде орналастыруға немесе дербес деректерге қандай да бір өзге тәсілмен қол жеткізуге бағытталған кез келген іс-әрекеттер;

2.12. Дербес деректерді трансшекаралық беру – дербес деректерді шет мемлекеттің аумағына шет мемлекеттің билік органына, шетелдік жеке немесе шетелдік заңды тұлғаға беру;

2.13. Дербес деректерді жою-нәтижесінде дербес деректер дербес деректердің ақпараттық жүйесінде дербес деректердің мазмұнын одан әрі қалпына келтіру мүмкін болмай, өтеусіз жойылатын және (немесе) дербес деректердің материалдық жеткізгіштері жойылатын кез келген іс-әрекеттер.

 

3. Оператор пайдаланушының келесі жеке деректерін өңдей алады

3.1. Дербес деректерді жинау жүргізілмейді;

3.2. Сондай-ақ сайтта интернет-статистика сервистерінің (Яндекс Метрика және Гугл Талдау  және т.б.) көмегімен келушілер туралы иесіздендірілген деректерді жинау және өңдеу жүргізіледі (оның ішінде «cookie» файлдары).

3.3. Жоғарыда аталған деректер бұдан әрі саясаттың мәтіні бойынша жеке деректер жалпы ұғымымен біріктірілген.

 

4. Дербес деректерді өңдеу мақсаты 

4.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мақсаты-азаматтық-құқықтық шарттарды жасау, орындау және тоқтату; пайдаланушыға http://m.coronavirus2020.kz веб-сайтында қамтылған сервистерге, ақпаратқа және/немесе материалдарға қол жеткізуді ұсыну; тапсырыс бөлшектерін нақтылау;

4.2. Сондай-ақ Оператор Пайдаланушыға жаңа өнімдер мен қызметтер, арнайы ұсыныстар мен әртүрлі оқиғалар туралы хабарлама жіберуге құқылы. Пайдаланушы операторға «Жаңа өнімдер мен қызметтер және арнайы ұсыныстар туралы хабарламалардан бас тарту» деген белгісі бар k.kense@qogam.gov.kz  электрондық пошта мекенжайына хат жіберу арқылы ақпараттық хабарламаларды алудан әрдайым бас тарта алады. 

4.3. Интернет-статистика сервистерінің көмегімен жиналатын пайдаланушылардың иесіздендірілген деректері пайдаланушылардың сайттағы әрекеттері туралы ақпарат жинау, сайттың сапасын және оның мазмұнын жақсарту үшін қызмет етеді.

 

5. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері

5.1. Оператор Пайдаланушының дербес деректерін http://m.coronavirus2020.kz сайтындаорналасқан арнайы нысандар арқылы Пайдаланушы өзі толтырған және/немесе жіберген жағдайда ғана өңдейді. Тиісті нысандарды толтыра отырып және / немесе өзінің дербес деректерін операторға жібере отырып, Пайдаланушы осы саясатпен өз келісімін білдіреді.

5.2. Оператор Пайдаланушы браузерінің баптауларында рұқсат етілген жағдайда пайдаланушы туралы иесіздендірілген деректерді өңдейді («cookie» файлдарын сақтау және JavaScript технологиясын пайдалану қосылған).  

 

6. Дербес деректерді жинау, сақтау, беру және өңдеудің басқа да түрлері тәртібі

Оператор өңдейтін дербес деректердің қауіпсіздігі дербес деректерді қорғау саласындағы қолданыстағы заңнаманың талаптарын толық көлемде орындау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды іске асыру жолымен қамтамасыз етіледі.

6.1. Оператор дербес деректердің сақталуын қамтамасыз етеді және уәкілетті емес тұлғалардың дербес деректеріне қол жеткізуін болдырмайтын барлық мүмкін шараларды қабылдайды.

6.2. Қолданыстағы заңнаманы орындауға байланысты жағдайларды қоспағанда, Пайдаланушының дербес деректері ешқашан, ешқандай жағдайда үшінші тұлғаларға берілмейді.

6.3. Дербес деректерде дәлсіздіктер анықталған жағдайда, Пайдаланушы операторға «Дербес деректерді өзектендіру» деген белгісімен  оператордың k.kense@qogam.gov.kz   электрондық пошта мекенжайына хабарлама жіберу арқылы оларды өз бетінше жаңарта алады.

6.4. Дербес деректерді өңдеу мерзімі шектеусіз болып табылады. Пайдаланушы кез келген уақытта операторға «Дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алу» белгісімен оператордың k.kense@qogam.gov.kz  электрондық поштасы арқылы хабарлама жібере отырып, дербес деректерді өңдеуге өзінің келісімін қайтарып ала алады.

 

7. Дербес деректерді трансшекаралық беру

7.1. Оператор дербес деректерді трансшекаралық беруді жүзеге асыруды бастағанға дейін аумағында дербес деректерді беруді жүзеге асыру көзделетін шет мемлекеттің дербес деректер субъектілерінің құқықтарын сенімді қорғауды қамтамасыз ететініне көз жеткізуге міндетті.

7.2. Жоғарыда көрсетілген талаптарға жауап бермейтін шет мемлекеттердің аумағында дербес деректерді трансшекаралық беру дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін трансшекаралық беруге жазбаша нысанда келісімі болған және/немесе тарап дербес деректер субъектісі болып табылатын шарт орындалған жағдайда ғана жүзеге асырылуы мүмкін.

 

8. Қорытынды ережелер

8.1. Пайдаланушы операторға k.kense@qogam.gov.kz  электрондық пошта арқылы хабарласып, өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты қызықтыратын мәселелер бойынша кез келген түсініктеме ала алады. 

8.2. Бұл құжатта оператордың дербес деректерді өңдеу саясатының кез келген өзгерістері көрсетіледі. Саясат оны жаңа нұсқамен ауыстырғанға дейін мерзімсіз әрекет етеді. 

8.3. Саясаттың өзекті нұсқасы http://m.coronavirus2020.kz  мекенжай бойынша интернет желісінде қолжетімді. 


Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі